قوانین خرید
از اینکه بصورت الکترونیکی اقدام به تهیه اعتبار گواهی سلامت گله می نمائید سپاسگزاریم . جهت رفاه حال شما و سایر کاربران رعایت قوانین زیر الزامی است .